Peygamber Efendimiz hicret ettiğinde kaç yaşındaydı?

İslam'ın son peygamberi olan Hz. Muhammed'in hayatında önemli bir dönemeç olan hicret, peygamberlik görevini ifa ettiği Mekke'den, daha güvenli bir ortam sağlamak amacıyla Medine'ye göç ettiği olaydır. Peygamberimiz 571 tarihinde doğmuştur. Hicret 622 yılında gerçekleşmiştir. Peygamber efendimiz hicret ederken güneş takvimine göre 51 yaşındaydı. Ay takvimine göre ise 55 yaşındaydı. İşte, Hz. Muhammed'in hicret ettiği dönemdeki yaşı ve hayatının önemli anlarını kronolojik sırayla özeti:

Peygamber Efendimizin Doğumu ve Gençlik Yılları:
Hz. Muhammed, Arabistan'ın Mekke şehrinde 20 Nisan 571 tarihinde doğmuştur. Mekke, Kâbe'nin bulunduğu ve putperestliğin egemen olduğu bir şehir olarak öne çıkmaktaydı. Peygamber Efendimizin babası Abdullah, annesi Amine'dir. Ancak, doğmadan önce babası, 6 yaşındayken annesi, 8 yaşındayken de dedesi vefat etti. Bu nedenle küçük yaşlarda zorlu bir yetimlik dönemi geçirdi.

Çocukluk ve Gençlik Dönemi:
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), annesinin vefatının ardından önce dedesi Abdulmuttalip'in, ardından da dedesi vefat ettikten sonra amcası Ebu Talip'in yanında yaşamıştır. 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kalan Hz. Muhammed, daha sonra Mekke'deki aile büyüklerinin himayesine geçmiştir. İlk ticaret yolculuğunu 12 yaşında Şam'a gerçekleştirmiş, 17 yaşında ise amcalarıyla birlikte ticaret için Yemen'e gitmiştir.

Hilful Fudul Antlaşması ve Evlilik:
20 yaşında iken Hz. Muhammed, Erdemliler Topluluğu (Hilful Fudul) adlı birliğe katıldı. Bu birlik, zulme karşı İslam öncesi Araplarının yaptığı bir antlaşmaydı ve Hz. Muhammed'in bu topluluğa katılması, adalet ve dürüstlüğe verdiği önemi gösterir. 25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlenmiştir.

Peygamberlik ve Hicret:
Hz. Muhammed (s.a.v.), 40 yaşında (610 yılında) Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildi. İlk vahiyleri alarak peygamberlik görevine başladı. Ay takvimine göre 55 yaşında iken, Hz. Ebubekir ile birlikte uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine'ye hicret ettiler (622 yılı). Hicret, İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir.

Son Yılları ve Vefat:
Peygamber Efendimiz, 8 Haziran 632'de 63 yaşında Medine'de vefat etti. Hz. Muhammed'in vefatından önceki yıllarda, İslam'ın yayılması ve Müslüman toplumunun güçlenmesi için önemli olaylar yaşandı. Hz. Muhammed, İslam'ın temel prensiplerini hayata geçirerek, Müslümanlara örnek bir liderlik sergilemiştir.

Hz. Muhammed'in Hicret Ettiğindeki Yaşı:
Peygamber Efendimiz, Medine'ye hicret ettiği 622 yılında 52 yaşındaydı. Hicret, İslam tarihinde önemli bir dönemeç olarak kabul edilir ve İslam takviminin başlangıcı olarak kullanılır.

Hz. Muhammed'in hayatı, İslam'ın temel prensiplerini yaşayarak ve öğreterek geçirdiği bir dönemi yansıtır. O, güvenilir, adil, sevgi dolu ve Allah'a teslimiyetle dolu bir hayat yaşayarak insanlara rehberlik etmiştir.